Souhlas s podmínkami kroužku

Souhlas s podmínkami kroužku

Tímto, jakožto zákonný zástupce, uděluji souhlas k účasti mé nezletilé dcery/syna („nezletilý“) na cyklistickém kroužku s názvem „Cyklokroužek“ organizátora Cyklokroužky, z.s. IČ: 06500048, Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále též jen jako „Spolek“), a prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v jejím/jeho zdravotním stavu, která by bránila jeho/její účasti na kroužku. Každý účastník kroužku musí používat ochranou přilbu, mít kolo v dobrém technickém stavu a dodržovat pokyny instruktora! Před každým kroužkem je kontrolován technický stav kol účastníků a slovně předneseny pokyny o dodržování pravidel a bezpečné jízdy na kole.

Tato přihláška je současně přihláškou do spolku Cyklokroužky, z.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06500048IČ, zapsaným u Městského soudu v Praze, oddíl L vložka 69201 a výslovně tímto potvrzuji, že jsem měl možnost seznámit se stanovami Spolku.