Jednotlivá cvičení nevytvářejí základ jedné konkrétní sportovní disciplíny, ale jsou ideálním prostředkem ke zlepšení pohybových dispozic každého člověka. Tato cvičení děti učí poznávat, vnímat a správně ovládat své tělo a i díky nim je možné si osvojit vhodné pohybové stereotypy. Možnost využití motoricko-funkčních cvičení je velmi široká, nicméně nejvýrazněji nacházejí uplatnění u začátečníků, mezi něž patří právě děti.