O nás

O nás

Cyklokroužky jsou celorepublikový projekt všeobecné pohybové průpravy a výuky bezpečné jízdy na kole (cyklistiky). Projekt je určený pro děti předškolního a mladšího školního věku. Výuka jízdy na kole probíhá při jednotlivých školách, a to jednou až dvakrát týdně. Kroužky vedou zkušení lektoři, kteří mají dobrý vztah k dětem a práce s nimi je baví. Činnost cyklistických kroužků probíhá během školního roku, takže v době prázdnin a o víkendu se kroužky nekonají.

V kroužcích dbáme na to, abychom děti rozvíjeli v pohybu všestranně, učíme je bezpečně jezdit na kole a rozvíjíme správné pohybové návyky a kladný vztah ke sportu. Vytváříme pro děti bezpečné prostředí party kamarádů se stejným zájmem, což je důležitý faktor prevence sociálně-patologických jevů. Motoricko-funkční příprava dětí je zásadní součástí procesu vyvážené pohybové přípravy, která je vhodná právě pro žáky základních škol.

Jednotlivá cvičení nevytvářejí základ jedné konkrétní sportovní disciplíny, ale jsou ideálním prostředkem ke zlepšení pohybových dispozic každého člověka. Tato cvičení děti učí poznávat, vnímat a správně ovládat své tělo a i díky nim je možné si osvojit vhodné pohybové stereotypy. Možnost využití motoricko-funkčních cvičení je velmi široká, nicméně nejvýrazněji nacházejí uplatnění u začátečníků, mezi něž patří právě děti.

Trocha historie

Cyklokroužky vznikly jako jedna z aktivit Cycling Talent Project z.s. v roce 2011. Jeho zakladateli byli Radomír Šimůnek ml.Jaromír Friede. Oba navázali na myšlenku legendárního cyklokrosaře Radomíra Šimůnka st., který o podobné činnosti již dříve uvažoval. Projekt se původně zaměřil na podporu talentovaných sportovců, ale postupem času se hlavní aktivitou projektu staly právě CYKLOKROUŽKY, o které byl mezi dětmi a mládeží největší zájem.

První kroužek roztočil svá kola 26. 4. 2012 pod názvem Cyklokroužek Chodovická a další vznikaly v lokalitách Louny, Slaný, Český Krumlov, Aš, Žatec a také v Praze.

Projekt se v roce 2016 přihlásil do programu televize Prima s názvem „Prima hrdina“. Z mnoha desítek přihlášených se Cyklokroužkům podařilo postoupit mezi posledních sedm nejúspěšnějších celorepublikových projektů, které aktivně pracují s dětmi v jejich volném čase.

Dalším úspěchem našeho cyklistického projektu pro děti bylo, že jsme získali grant hlavního města Prahy na podporu a provoz nových kroužků v roce 2017.

Od počátku letošního roku zastřešil a převzal veškerou organizaci Cyklokroužků nově vzniklý zájmový spolek Cyklokroužky.